Wat is opleidingsvorm 4, A-stroom/ ASO/TSO?

In opleidingsvorm 4, A-stroom bieden wij het programma van het gewone secundair onderwijs aan normaal begaafde leerlingen, die omwille van een autismespectrumstoornis (Type 9- onderwijs) of gedrags- en/of emotionele stoornissen (Type 3- onderwijs) nood hebben aan extra ondersteuning en begeleiding. 

Zo bieden we onderwijs met veel structuur en duidelijkheid. De klasgroepen zijn klein en tellen gemiddeld 6 leerlingen. Er is  veel aandacht voor positieve binding en iedere leerling wordt opgevolgd aan de hand van een individueel handelingsplan. Wij werken nauw samen met ouders, CLB en externe hulpverlening. Aangezien de leerlingen dezelfde leerplannen volgen als het gewoon voltijds secundair onderwijs, kunnen zij ook dezelfde getuigschriften en diploma’s behalen als in het gewoon onderwijs. Het doel van OV 4 is de leerlingen te begeleiden bij het behalen van een diploma secundair onderwijs en hen voor te bereiden op een studie in het hoger onderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

Sinds schooljaar 2015-2016 kunnen leerlingen de richting 1A Moderne Vorming volgen op de campus van Middenschool Sint-Michiel te Leopoldsburg. Op diezelfde campus wordt eveneens het 2de leerjaar A (keuze uit basisoptie STEM & basisoptie Maatschappij en welzijn) aangeboden. Hierop volgend bieden we ook de ASO-richting wetenschappen - STEM aan in het 3de, 4de en 5de middelbaar. STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics. Vanaf 2021-2022 spreken we binnen de modernisering van het secundair over de richting 'Natuurwetenschappen' binnen de D-finaliteit (doorstoomgericht naar hoger onderwijs). Hieronder geven we het overzicht per jaar:

 

Studieaanbod OV4 Leopoldsburg

Jaar Richting Situering binnen
secundair onderwijs
1 1 A Algemene vorming A-stroom
2

basisoptie STEM

basisoptie Maatschappij & Welzijn

A-stroom
3 Natuurwetenschappen Doorstroom-finaliteit
(vroegere ASO)
4 STEM-wetenschappen ASO
5 STEM-wetenschappen ASO

Sinds schooljaar 2017-2018 bieden we ook enkele TSO-studierichtingen aan op de campus van THHI Tessenderlo. Vanaf 2021-2022 spreken we binnen de modernisering van het secundair onderwijs over de finaliteit D/A (doorstroom/arbeidsmarkt). Hieronder geven we het overzicht per jaar:

 

Studieaanbod OV4 Tessenderlo

Jaar

Richting

Situering binnen secundair onderwijs

3

Grafische technieken

Elektromechanische technieken

Biotechnieken

Finaliteit doorstroom/ arbeidsmarkt

4

Grafische media

Elektromechanica

Mechanische technieken

TSO

5 en 6

Multimedia

Printmedia

Elektromechanica

Mechanische vormgevings-technieken

TSO

 

Het onderwijs kan gevolg worden in combinatie met extra ondersteuning vanuit het MFC Sint-Ferdinand (mobiele of ambulante begeleiding, dagopvang, verblijf). 

 

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.